top of page
Vasat Türk

Hemen her öğretinin kabul ettiği ve öğrettikleri göksel varlıkların olduğu inancı bizi göklerin güzel, kutsal pirüpak olduğu kanaatini oluşturdu hep. Belki de ilahi öğretiler de bunu böyle vaz ederek hiç fikrimiz olmamasına rağmen bilgi sahibi olduk. Zaten göksel varlıklar diye bir şey de olmak zorunda.

Olmak zorunda, çünkü insan beynine mutlak iyilik ya da mutluluk olarak cennet fikrini tam oturtabilmek için görünür âlemde olmayan bir güzellik tasavvurunu oluşturmak gerekiyor. Bunu bize aklımız makulleştirmeye çalışmaktadır. Ama böyle bir tasavvurun gerçekliği, beynimizle algılanmasından ziyade inancın getirdiği bir umuttur. İlahi beyanlarda geçmesi ise hakikat ölçüsünde kabul ettiğimiz imanla ilgili olduğu için akıl ve idrakten uzaktır.

Vasat Türk

110,00₺Fiyat
  • Armoni Yayıncılık

bottom of page