top of page

Kullanım Şartları

Alkım Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti'ye ait olan www.kitaparmonisi.com alan adlı internet sitesini (Bundan sonra kısaca ‘İnternet Sitesi’ olarak anılacaktır.) kullanmadan önce aşağıdakileri dikkatli bir şekilde okuyunuz.

İnternet Sitesi’ni ilk ziyaretinizden itibaren, aşağıda yazılı olan ve İnternet Sitesi’nin ziyaret edilmesine ve/veya kullanılmasına ilişkin önemli bilgiler içeren hususları bütünüyle anlamış ve tamamını ayrılmaz bir bütün olarak kabul etmiş sayılırsınız. İnternet Sitesi’ni kullanmanız ve kişisel bilgilerinizin yer alacağı formu doldurmanız bu sayfalarda yazılı şartları kendi iradenizle ve peşinen kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

 

Genel Koşullar


1- Alkım Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti.. İnternet Sitesi üzerinden, Kullanıcılar’ın İnternet Sitesi’nde sunulan ürünlere ulaşması ve/veya kendi tasarımlarını İnternet Sitesi’ne yükleyerek üretilen baskılı ürünlerin satın alınması hizmetlerini vermektedir. İnternet Sitesi tarafından sunulan hizmetlerin değiştirilmesi, bu hizmetlere yeni hizmetler eklenmesi, kapsam ve sunum koşullarının değiştirilmesi, yalnızca ve sadece İnternet Sitesi’nin inisiyatifindedir. İnternet Sitesi bu yetkisini herhangi bir bildirimde bulunmadan, tek taraflı olarak dilediği biçimde ve dilediği zamanda kullanabilir.

2- İnternet Sitesi, ödemesi tam olarak yapıldıktan sonra Kullanıcılar tarafından gönderilen dosyaları, her ürünün açıklamasında yer alan baskı seçeneklerine uygun olarak ve teslim tarihi içerisinde basıp göndermekle yükümlüdür. İnternet Sitesi, herhangi bir tasarım hizmeti vermediği gibi, Kullanıcılar tarafından gönderilen tasarımları kontrol etmek veya değiştirmek ile de yükümlü değildir. Bu kapsamda Kullanıcılar, siparişlerinin yüklenebilmesi ve baskıya geçmesi için İnternet Sitesi’nde gösterilen ödemeyi eksiksiz olarak ve tek seferde yapmakla yükümlüdür. Baskı için onay verildikten sonra değişiklik, iade ve iptal işlemi mümkün değildir. Bu nedenle, Kullanıcılar tarafından onay verilen işlerde ve ürünlerde oluşabilecek tasarım hatalarından İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

3- Kullanıcılar, İnternet Sitesi’nin ilgili bölümlerine girilen hiçbir bilgiyi kontrol etmekle yükümlü olmadığını ve Kullanıcılar tarafından verilen bilgilerin doğruluğunu hiçbir koşul altında taahhüt etmediğini peşinen kabul ederler. Kullanıcılar, İnternet Sitesi üzerinden verilen hizmetlerin talep edilen şekilde karşılanması için kendilerine ait, gerçek ve eksiksiz bilgileri vermekle yükümlüdür. Aksi takdirde, İnternet Sitesi’nden satın aldıkları ürünlerin adreslerine ulaşmaması da dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere çeşitli sorunların doğabileceğini kabul ederler. Bu manada, Kullanıcılar, İnternet Sitesi’ne girdikleri bilgilerin tam, doğru ve gerçek olduğunu beyan eder ve söz konusu bilgileri yanlış vermelerinden dolayı İnternet Sitesi’ne doğan ve doğacak her türlü zararı karşılamakla yükümlü olacaklarını kabul ve taahhüt ederler.

4- Ürünlere ait kargo bilgileri ve teslimatın takibine ilişkin uyarıları İnternet Sitesi tarafından Kullanıcılar’ın kayıt veya satın alma aşamasında verdikleri e-posta adresine bildirilecektir. Kullanıcılar’ın İnternet Sitesi’ndeki ilgili bölüme e-posta adreslerini hiç, eksik veya gerçeğe uygun olmayan şekilde girmeleri halinde Kullanıcılar, İnternet Sitesi’nin kendilerine kargo bilgileri ve Mesafeli Satış Sözleşmesi de dâhil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir bildirimde bulunamayacağını peşinen kabul eder.

5- İnternet Sitesi başta 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 5651 sayılı Kanun ile yürürlükteki diğer ilgili mevzuat uyarınca kendisine getirilen yükümlülüklere uymak amacıyla Kullanıcılar’ın İnternet Sitesi üzerinde gerçekleştirdikleri işlemleri yasal süresi içinde kayıt altına almakta ve saklamaktadır.

6- İnternet Sitesi, Kullanıcılar tarafından kendisine iletilen bilgileri Gizlilik Politikası’nda belirlenen kurallar uyarınca ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak kullanabilir, ifşa edebilir, üçüncü kişilerle paylaşabilir, bu bilgileri işleyebilir, bir veri tabanı üzerinde tasnif edip saklayabilir.

7- Kullanıcılar İnternet Sitesi üzerinde yalnızca hukuka uygun işlemler yapabilirler. Kullanıcılar’ın İnternet Sitesi dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk bizzat ve sadece kendilerine aittir.

8- İnternet Sitesi’nde 18 yaşın altındaki kişilere yönelik ürünler satışa sunulabilir; ancak bu ürünler kanunen reşit kişiler tarafından satın alınmak üzere satışa sunulmuştur. İnternet Sitesi’nden 18 yaşından küçük kişiler alışveriş yapamazlar.

9- Kullanıcılar, İnternet Sitesi’nde yer alan elektronik metin, görsel ve işitsel imgeler, dosyalar, kataloglar ve listeler de dâhil olmak üzere hiçbir içeriği çoğaltmayacaklarını, kopyalamayacaklarını, dağıtmayacaklarını, işlemeyeceklerini kabul ve taahhüt eder.

10- İnternet Sitesi üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen her tür içerik, İnternet Sitesi’nin yazılı onayı olmadan üçüncü kişilerce başta internet olmak üzere herhangi bir ortamda kullanılamaz ve görüntülenemez; bunun dışında meydana gelecek haller hukuka aykırı kullanım teşkil eder.

11- İnternet Sitesi üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriklerin depolandığı veri tabanına üçüncü kişilerce yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya İnternet Sitesi’nin yazılı olarak izin verdiği şekilde ve kapsamda erişilmesi hukuka uygun olarak kabul edilir. Bunun dışında yapılan erişimler hukuka aykırı olup İnternet Sitesi’nin dava ve takip hakları her zaman için saklıdır.

12- İçeriklerin, paylaşım ve arayüzün İnternet Sitesi’nin yazılı onayı olmadan kopyalanması, çoğaltılması, iletilmesi, işlenmesi ve başka internet sitelerinde ve/veya mecralarda kullanılıp görüntülenmesi yasaktır.

13- İnternet Sitesi üzerinden başka internet sitelerine bağlantılar ve/veya yönlendirmeler sağlanabilir. Bu bağlantılar diğer site ve sayfa içeriklerinin denetlendiğini göstermez. Bu bağlantılar ve İnternet Sitesi dışında kalan içeriklerden dolayı İnternet Sitesi’nin herhangi bir sorumluluğu olmadığı gibi, erişilen diğer internet sitelerinde yapılacak işlemlerden doğacak zarardan da İnternet Sitesi sorumlu değildir. Kullanıcılar bu bağlantıları kullanarak diğer internet sitelerine eriştiklerinde, sorumluluğun kendilerinde olduğunu peşinen kabul ederler.

14- İnternet Sitesi’ne yüklenmiş olan dosyaların içeriğinden yola çıkarak yapılabilecek hiçbir uygulamadan İnternet Sitesi hukuki ve cezai olarak sorumlu değildir.

15- Kullanıcılar, İnternet Sitesi’nde satışta olan ürünleri, kendilerine gösterilen ödeme ekranlarını takip ederek satın alırlar. Kullanıcılar, ürünleri İnternet Sitesi’nde belirtilen fiyattan almayı, ürünün fiyatından kendilerine özel indirim talep etmeyeceklerini, İnternet Sitesi’nde ilan edilen ödeme koşullarına aykırı davranmayacaklarını peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler.

16- Kullanıcılar, ürünleri kendilerine sunulan ödeme seçeneklerinden birini kullanarak satın alırlar. İnternet Sitesi kredi kartı ve diğer yöntemlerle yapılan satışlara ilişkin promosyon, reklam ve taksitle ödeme imkânlarını İnternet Sitesi’ üzerinden duyurur. Bununla birlikte, İnternet Sitesi‘nin bankalar tarafından yapılan promosyon, reklam, taksitle ödeme imkânı gibi ödeme kolaylıkları bakımından hiçbir sorumluluğu yoktur.

17- Ürünlerin teslimatından sonra Kullanıcılar’ın yaptıkları ödemenin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından herhangi bir sebeple ödenmemesi, iptali veya İnternet Sitesi hesaplarından geri çekilmesi hallerinde, ürünlerin teslimi de gerçekleştirilmez ya da gerçekleştirilmişse, ilgili Kullanıcı ürünleri kullanmadan ve en hızlı şekilde İnternet Sitesi’ne iade etmekle yükümlüdür.

18- Kullanıcılar’ın satın aldıkları ürünleri kendilerine teslim edildiğinde kontrol etmesi gerekir. Kullanıcılar, teslim edilen ürünleri teslim anında kontrol etmekle ve ürünlerin kusurlu olması veya ürün paketinin hasarlı olması halinde hasar tespit tutanağı tutturarak, bununla birlikte kargo şirketine iade etmekle yükümlüdür.

19- İnternet Sitesi’nde yayınlanan Kullanım Şartları, ilgili metinler ve eklerine aykırılık hallerinde İnternet Sitesi’nin maddi ve manevi zararının tazminini talep hakkı saklıdır. Kullanım Şartları ve ekleri, İnternet Sitesi’nin herhangi bir sebeple yayınının durması/durdurulması halinde bu süre boyunca askıda sayılır. Bu süre zarfında askıya alınan satış işlemleri için Kullanıcılar, ödedikleri bedelin iadesi haricinde bir tazmin talebinde bulunamaz.

20- Kullanıcılar, Kullanım Şartları ve ilgili ek ve metinlerde yer alan kural ve yükümlülüklere aykırı davranmaları halinde İnternet Sitesi’nin üyeliği sona erdirmek ve ilgili Kullanıcı’nın İnternet Sitesi’ne girişini engellemek de dâhil olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere her türlü hakkını saklı tuttuğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler.

21- Kullanım Şartları, ilgili ek ve metinler İnternet Sitesi’nin faaliyetini sona erdirmesi halinde kendiliğinden yürürlükten kalkar. İnternet Sitesi iş yapısını, ticari ortaklığını ve alan adını da değiştirmeye, faaliyetini başka bir alan adı üzerinden yürütmeye yetkilidir. İnternet Sitesi’nin yapacağı değişikliklerin Kullanım Şartları ve eklerine herhangi bir etkisi olmayacaktır. İnternet Sitesi hizmet, ürün, kullanma şartları ile İnternet Sitesi’ndeki bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, İnternet Sitesi’ni yeniden yapılandırma ve yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayımlandıktan sonra yürürlüğe girer. Kullanıcılar tarafından sitenin kullanımı ya da siteye giriş anından itibaren bu değişiklikler kabul edilmiş sayılır.

22- İnternet Sitesi’nin, hiçbir şartta kullanımı ve Kullanıcılar tarafından yüklenen içerikler konusunda sorumluluğu yoktur. İnternet Sitesi’nin bu tür eylemler sonucu uğrayabileceği her tür zararının tazminini talep hakkı saklıdır.

23- İnternet Sitesi’nin görünüm ve tasarımı ile İnternet Sitesi’ndeki tüm bilgi, görsel, alan adı, logo, ikon, grafik, “catikitap” ve diğer markalar veya okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, satış sistemi, iş yapma metodu ve iş modeli de dahil olmak üzere bütün materyaller ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir. Belirtilen tüm içerikler hukuken koruma altındadır. İnternet Sitesi’nde bulunan hiçbir görsel ve içerik, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılımlar da dâhil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yayımlanamaz, başka bir dile çevrilemez, başka bir bilgisayara yüklenemez, iletilemez veya dağıtılamaz. İnternet Sitesi’nin tamamı veya bütünden bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.


Diğer Hükümler

 

1- İnternet Sitesi’nden erişilen içerikler ile Kullanıcılar’ın bilgileri, İnternet Sitesi’nin veri tabanı, ara yüzü, tasarım modeli, yazılı metinleri, kodları da dâhil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere İnternet Sitesi’ni oluşturan tüm Alkım Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti'ye  aittir ve/veya Alkım Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti tarafından üçüncü bir kişiden hukuken geçerli bir lisans altında edinilmiştir. Bu manada, Alkım Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti. tarafından açıkça yetki verilmediği durumlarda Alkım Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti'nin yukarıda sayılan ögelerden ayrı ayrı ve/veya İnternet Sitesi’nden doğan her türlü hakkı saklıdır.

2- Kullanıcılar tarafından yüklenmemiş her türlü resim, grafik, ikon, fotoğraf veya buna benzer türden içerikler İnternet Sitesi’ne aittir veya bu içerikler İnternet Sitesi tarafından yasal sahiplerinden izin alınarak kullanılmaktadır. Bu içeriklerin izin alınmadan kullanılması, kopyalama, dağıtım, paylaşım ya da satılması veya İnternet Sitesi’nde açıkça belirtilmeyen şekillerde kullanımı; telif hakları ihlali, sınai mülkiyet haklarına tecavüz ve haksız rekabet başta olmak üzere yürürlükteki mevzuatın ihlalini ortaya çıkarır. İnternet Sitesi böyle bir durumda hukuka aykırılığı ortadan kaldırmak ve/veya yasal haklarını korumak adına her türlü hukuki önlemi alma hakkına sahiptir.

3- Mücbir sebep ifadesi, İnternet Sitesi’nin gerekli özeni göstermesine rağmen kendi dışında gelişen ve önleyemediği olayları anlatır. Burada belirtilenlerle sınırlı olmamakla birlikte; her tür doğal afet, kötü hava şartları, savaş, grev, terör olayları gibi ya da iletişim, altyapı ve internet arızaları ve/veya kesintileri, keza elektrik kesintileri, makine arızaları gibi durumlar da mücbir sebep olarak değerlendirilir. İnternet Sitesi mücbir sebep durumlarında verilen hizmetten doğan yükümlülüklerinden herhangi birini geç ifa etme ve/veya ifa edememe nedeniyle hukuken sorumlu değildir. Bu ve buna benzer durumlarda, İnternet Sitesi açısından, gecikme, ifa etmeme veya temerrüt sayılmayacak ve belirtilen durumlar neticesinde İnternet Sitesi‘nin Kullanıcılar’ın herhangi bir zararını tazmin yükümlülüğü ortaya çıkmayacaktır.

4- İşbu Kullanım Şartları’nın uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu Kullanım Şartları kapsamında doğan hukuki ilişkilerin sevk ve idaresinde Türkiye Cumhuriyeti hukuku uygulanacak olup her türlü ihtilafın hallinde ise İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

5- İşbu Kullanım Şartları, Alkım Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti. tarafından İnternet Sitesi’nde ilan edildiği tarihten itibaren tüm Kullanıcılar nezdinde yürürlük kazanmaktadır. İnternet Sitesi’nde sunulan Mesafeli Satış Sözleşmesi, İade Politikası ve Gizlilik Politikası gibi ilgili tüm metinler işbu Kullanım Şartları’nın eki ve ayrılmaz bir parçasıdır. Alkım Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti. herhangi bir bildirimde bulunmaksızın, işbu Kullanım Şartları ve ilgili ekleri dilediği zaman güncelleyebilir veya değiştirebilir.

bottom of page