top of page
Türklerin Gözünden Akdeniz

Kıbrıs ve Adalar Denizindeki adalar ise bu güzel denizin doğusunda bulunan güzellikleridir. Özellikle de Kıbrıs tıpkı Akdeniz gibi birçok imparatorluk ve devletin hâkim olmak için kıyasıya mücadele ettiği bir yer olmuştur. Bir bakıma da Akdeniz ve Kıbrıs’ın kaderi de bir oldu. Türkler için Akdeniz’in ve Kıbrıs’ın önemi ise çok daha farklıydı çünkü ne zaman ki Osmanlı İmparatorluğu denizlere daha doğrusu Akdeniz’e hâkim oldu, işte o zaman Türkler gücünün zirvesini yaşadı, bunu da Kıbrıs adası ile taçlandırdı. Ve yine ne zaman ki Akdeniz’deki Türk hâkimiyeti zayıflayıp kaybolmaya başladı, Türkler birbiri ardına felaketler yaşadı. Akdeniz’de Türklerin yükselmesinin ve gerilemesinin belki de en önemli mihenk taşı Levant bölgesi (Doğu Akdeniz) ve Kıbrıs’ın kaybedilmesi neticesinde gerçekleşmiştir. Günümüzde de dünyanın önde gelen başat güçleri ve diğer bölgesel güçlerinin çıkar çatışmalarının çakıştığı nokta geçmişte olduğu gibi bugün de Doğu Akdeniz’dir.

Türklerin Gözünden Akdeniz

150,00₺Fiyat
  •  

bottom of page