top of page
Susadım Harput

GADANALAM
Esgimeyen umudum çağam bedenımle irağda ossam da Gayabaşı’ndaki
ruhumnan gendımı garmaya çalışim. Yazdığımnan izün sürim
çalunmuş fıkara yaşamların. Heybemde daşıduğum geşmişteki dostların
datlı mesellerini sevgiynen annadarağ bi kırtik keyüf aldım. Ahbabı
unudmaya üregim gıymi unudulmayı da ben hazmedemim. Deyimkine
elese gafa kağadım esgümeden gerçegi dutam güz yağmuruna. Oturam
dua dağına gaydedem mıhı çıhmış sözcügnen envanderüne göynümün.
Hemü de dartarağ edelet terazisünde insanlığa gatkıda bulunmağ
gayretı cabasıynan. Bilisin ki her gatliam fitilü yanığ dillerden çıği
gadanalam. Eğer elese sarı sicağda yalanuzluğdan gayalarda seken heyeller,
esaredı sevüncüynen boğan tağliye anılar, arhada terklı mazlum
dostlar, içümde sevemedüğüm sabi çağa ve tabikine ganadı gırığ sürgün
umudum bi gün dönmeg şartıynan buzluğan emaned. Şindi sükud
vahtı usulen gaybolağ çağam. Her bi şeye gine de eyivallağ
Her bi şeye gine de eyivallağ…

Susadım Harput

320,00₺Fiyat
  • Armoni

bottom of page