top of page
Ortak Paydada Buluşmak

Umulur ki tarihin sayfalarından ve ortak akıllardan daha çok dersler alınır ve barışın yolları aranır. Böylece çıkar ve sömürü ilişkileri ile oluşturulan savaş ortamlarından uzaklaşılır ve kültürel farklılıkların bir zenginlik olduğu düşüncesi ağırlık kazanarak çatışmasız bir dünya düzeni kurulur. İnsanlığın barışa giden yolu, hep birlikte kültürel ortak paydalar üreterek bulunur.
Elinizdeki bu kitap, insanların ortak noktalarda buluşmasına katkı için kültürel çareler aramaktadır. Derleme şeklindeki kitap, sorunların kaynağına, zihin hatalarına ve kültürel yoksunluklara
eğilmektedir. Bütün çaba daha adil bir dünya içindir.

Ortak Paydada Buluşmak

150,00₺ Normal Fiyat
105,00₺İndirimli Fiyat
  • Armoni

bottom of page