top of page
Doğru Milliyetçilik Hangisi

Milliyetçilik, aidiyet ve mensubiyet duygusu ile bağlı olunan milletin millî birlik ve beraberlik içerisinde varlığını devam ettirmek, ilerlemesi ve yüceltilmesi için çalışmak; başka milletlere karşı millî menfaatlerini korumak ve geliştirmek için mücadele etmektir. Tanımından da anlaşılacağı gibi milliyetçiliğin en temel ve önemli unsuru “millet”tir. Dolayısıyla millet kavramına yüklenen anlam ve millet algısı, bu fikriyatın belirleyici temelini teşkil etmektedir. Milliyetçiliği temel siyasî felsefesi kabul edenler, fikirlerini gelecek kuşaklara aktarmayı da temel vazife bilirler ve bunun için teşkilatlanırlar. İştebu noktadan itibaren milliyetçiliğin doğuşu ile nesilden nesile aktarılırken; hangi fraksiyonlara ayrıldığını ve hatta aynı dönem içinde hangi milliyetçilik fikirlerinin doğduğunu ele almamız gerekecektir.

Doğru Milliyetçilik Hangisi

240,00₺ Normal Fiyat
168,00₺İndirimli Fiyat
  • Armoni

bottom of page