top of page
Hz. Muhammed'in 25 Yaşındaki Hatıraları

İnsan zihni en fazla 4 ile 7 kelimeyi hafızasında tutar. Ve en fazla dört cümleyi. Bu nedenle binlerce yıldır insanlar 4 ile 7 kelimeden oluşan ve en fazla 4 cümle içeren şiirleri ezberleme ve öğretme yöntemi olarak kullanmışlardır.Bu kitap da aynı yolla şiir şeklinde dilden dile 1300 yıl öncesinin Türkçesiyle, yaklaşık iki yüzyıl öncesine kadar aktarılmıştır. Bin sekiz yüzlerin ortalarına doğru Kayseri Develi Oruza Camii İmamı Cafer (Yazıcı) tarafından kitap haline getirilerek günümüze ulaştırılmıştır. Tıpkı on binlerce yıl öncesinin Sümerlilerinde dilden dile aktarılan Gılgamış Destanının çivi yazısı ile altı bin yıl önce yazıya dökülmesi ve günümüze ulaşması, yine Kırgız Manas Destanının da sözlü aktarılırken yüzyıllar sonra yazıya dökülmesi gibi.Çok tatlı ve eskimeyen Türkçeyle yazılan bu kitabı Dr. Rasim Deniz Osmanlıca aslından Latin harflerine çevirmiştir. Günümüz Türkçesine uyarlanması da Dr. Mete Deniz tarafından yapılmıştır.Milâdî 1409 (Hicrî 812) tarihlerinde Süleyman Çelebi’nin yazdığı Mevlit benzeri ama Milâdî 700’lü yılların Türkçesiyle yazılmış bu eser, tüm Türk ve İslam âlemine tekrar hayırlı olsun.

Hz. Muhammed'in 25 Yaşındaki Hatıraları

100,00₺Fiyat
  • Armoni Yayıncılık

bottom of page