top of page
Çağdaş Uygarlığı Anlayabilmek - Erken Dönem Türk Sanatı Yansımaları

Kaya resimlerindeki motif ve resimler öncelikle damgalara sonra ise Göktürk alfabesine dönüşebilmiştir. İslamiyet öncesi Türk sanatı; özgün ve gelişmiş sanat ifadelerini, yazıt ve hukuksal işleyiş ve toplumsal değer kavramlarını kapsamaktadır. Özgün kalabilmeyi, (tarafsız ve yargısız bilinç
halleriyle) sayısız toplum ve kültürlerle alışveriş halinde oluşuna rağmen koruyabilmiş, uygarlıkların gelişmesinde kıymetli zeminler oluşturmuşlardır.
İslamiyet öncesi Türk sanatına dair Türk sanat tarihini aydınlatan her öğe bir tür sosyal genetik aktarım gibi sanatsal ifadeye dönüşerek insanoğluna eşlik etmektedir. İç Asya ve Orta Asya sanat ve kültürün, Bozkır kültürünün, Ön Türk sanatının (Proto-Türk) temel ifadelerine dair gözlemlerimi
eklemek istedim.

Çağdaş Uygarlığı Anlayabilmek - Erken Dönem Türk Sanatı Yansımaları

100,00₺Fiyat
  • Çatı Kitapları

bottom of page