top of page
Artuklu Sanat İzleri Orta Çağ Zenginlik Elçisi Mardin

Tarihi mekânlar bir coğrafya ya ait uygarlık geleneğinin ve birikimlerinin ürünleridir. Söz konusu yerleşmeler bu değerlerle kimliklerini kazanırlar. Bunlar sadece bulundukları yerin değil aynı zamanda tüm insanlığın ortak mirasıdır.
Türkmenler, İslâmiyet’i kabul etmiş Oğuz boylarıdır. Bizler de bu kitap aracılığıyla ilk Türk devletlerini kuran Artuklu sanat izlerini yeniden yorumladık. Artuklu dönemi, tarihsel süreç boyunca çok dinli ve çok dilli yapısıyla günümüzde dünya üzerinde benzeri az bulunan kültü-rel aktarımlara beşiklik yapmıştır.
Mezopotamya etkisinin sanatsal izlerine rastladığımız bölgeler aslında “çok kültürlülük müzesi” olarak zikredilebilir.
Türkler, Ermeniler, Şemsiler, Keldaniler, Yahudiler, Süryaniler ve sayısız etnik inanç ve anlayış gruplarıyla dünyanın antropolojik ve sanatsal insanlık geçişlerine şahitlik eden Artuklu döneminin laiklik temsilcisi olduğu sanat eserleri aracılığıyla hatırlamak niyetiyle…

Artuklu Sanat İzleri Orta Çağ Zenginlik Elçisi Mardin

130,00₺Fiyat
  • Çatı Kitapları

bottom of page