top of page
Armağan Şiirler

CÜMLENİN ÖGELERİ
Tüm Öğrencilerime

Yükün ağır sorumluluğun büyük
Başta ortada ya da sonda
Dökülürsün satırlara gururla
Cümlenin kalbi sensin1
Ya fiildensin ya isimden
“Yüklem”sin sen
Sen2 şimdi “özne”sin
“Kim, ne” sorularına cevap
Bazen açık bazen gizli
Her durumda görgülü, bilgili
Çekip çeviren, yapıp eyleyen
İşin gücün yüklemden
Şanın şöhretin özünden
“Ne, neyi, kimi” diye diye
Arar buluruz seni3
“Belirtili” ya da “belirtisiz”
“Nesne” deriz hediyeyi severiz
“Neye, kimde, nereden...” der
Yanıtını sende4 buluruz
“Dolaylı tümleç”sin
İsmin “-e, -de, -den” hâlisin
Sensiz5 asla olmaz
“Zarf tümleci”sin, gayretlisin
Görevinin bilincindesin
“Neden, niçin, ne zaman, nasıl...”
Sorularına cevap verirsin
1 Yüklem
2 Özne
3 Nesne
4 Dolaylı tümleç
5 Zarf tümleci
1 Yüklem
2 Özne
3 Nesne
4 Dolaylı tümleç

Armağan Şiirler

120,00₺Fiyat
  • Armoni Yayıncılık

bottom of page